Vademecum: Inschrijving PADOR

De VSGB publiceert een versie geüpdated op 30/03/2017 van de vademecum ter attentie van gemeenten en OCMW’s, om een account aan te maken teneinde een kandidatuursdossier te kunnen indienen voor Europese programma’s omtrent externe bijstand (waaronder gemeentelijke internationale samenwerking).


De gegevensbank PADOR ("Potential Applicant Data Online Registration") wordt beheerd door het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO EuropeAid) en bevat informatie over de organisaties die subsidies aanvragen van de Europese Commissie in het domein van externe bijstand. Om te anticiperen op toekomstige kandidaturen worden de gemeenten aangemoedigd om reeds hun PADOR-nummer aan te vragen (eigen nummer voor elke gemeente).

Het doel van het vademecum is de gemeenten en de OCMW's daarbij te begeleiden.

Doelgroep


Het vademecum is gericht tot de gemeentemedewerkers die de aanvraagprocedure zullen doorlopen, bv.
  • de verantwoordelijke Europese projecten
  • iedere dienst die een Europees project wil indienen

 « Terug

Auteur(s)

Camille LEPINAY
Laatste update
30-03-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links