Alle nieuwsberichten

[Personeel]

Regularisatie van studiejaren voor ambtenaren geïntegreerd in mypension.be

[08.03.2018] -

Regularisatie studiejaren: nieuw stelsel vanaf 1 december 2017

Vanaf 1 december 2017 verdwijnt de gratis diplomabonificatie in het openbaar ambt en krijgen alle ambtenaren, ongeacht of ... [16.11.2017] -

Maaltijdcheques lokale sector: het probleem van de vrijstelling

De drie Verenigingen van gemeenten vroegen in een brief aan minister van Volksgezondheid De Block om terug te keren naar ... [15.11.2017] AVCB

Brulocalis vraagt herziening van de regels inzake cumul pensioenen

[17.10.2017] AVCB

Sociaal Handvest: 6 besluiten i.v.m. gemeentepersoneel verschenen!

Met enkele maanden vertraging verschenen eind juni de 6 uitvoeringsbesluiten bij de ordonnantie van 27 februari 2014. De ... [23.08.2017] -

Pensioenen: een maand lobbying

[30.06.2017] AVCB

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB

Beroepsgeheim: advies van Federatie van OCMW's over nieuw wetsvoorstel

De Federaties van OCMW's wezen de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding op problemen in een nieuw wetsvoorstel betreffende ... [05.10.2016] CPAS

5 miljoen euro voor statutarisering van personeel van Brusselse lokale besturen

Het Gewest zal 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen ... [04.10.2016] -

Verenigingen gekant tegen niet-verlaging van werkgeversbijdragen voor contractuelen van lokale besturen

VSGB, VVSG en UVCW schreven samen een brief naar minister van Financiën Van Overtveldt. [23.12.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links