Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - einde van de omerta?

Zes arresten van 13 oktober 2017 van de Raad van State annuleren de weigering van de federale overheid om aan bepaalde gemeenten ... [31.10.2017] -

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Handleiding van de Privacycommissie

13-stappenplan helpt de gemeenten zich aan te passen aan nieuwe vereisten inzake bescherming van persoonsgegevens. [27.10.2017] -

Ondersteuning registratie huurcontracten: Brulocalis, UVCW & VVSG tegen nieuwe overdracht van federale lasten

[23.10.2017] AVCB

Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens – uitdagingen voor lokale besturen

De documentatie ivm de infosessie [19.10.2017] AVCB

Strafrechtelijke aansprakelijkheid: Verenigingen vragen herziening van de wet

[18.10.2017] AVCB

Brulocalis geeft advies ivm het voorontwerp van ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

[18.10.2017] AVCB

Brulocalis vraagt herziening van de regels inzake cumul pensioenen

[17.10.2017] AVCB

Gent en Rijsel doen uitwisselingen met Brusselse gemeenten over Europese projecten

Verslag van de infosessie van 11 oktober 2017 [13.10.2017] AVCB

Meer Good Food in de kantines

Een type bestek voor de overheidsopdrachten betreft het leveren en bereiden van gezonde en duurzame maaltijden aan collectiviteiten ... [06.10.2017] -

Beheer en sanering van verontreinigde bodem versoepeld !

Met de goedkeuring van de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems trachtte de Brusselse ... [29.08.2017] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links