Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Stedenbouwkundige inlichtingen - Brulocalis vraagt compensatie voor gemeenten

De recent goedgekeurde hervorming van het BWRO legt één tarief op voor de retributies die de gemeenten ontvangen naar aanleiding ... [22.01.2018] AVCB

Omzendbrief "bingo": verplichtingen van de burgemeesters

De omzendbrief "kienspelen" of bingo van 5 december 2017 betreffende de bevoegdheid van de kansspelcommissie benadrukt dat ... [19.01.2018] -

Productie van huisvesting door de overheid - Colloquium BGHM

Brulocalis nam deel aan het jaarlijkse colloquium van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, dat plaatsvond ... [19.01.2018] AVCB

Nieuwe regeling voor transgenders

[18.01.2018] -

Beroepsgeheim: meer dan ooit is zwijgen goud!

Op 2 januari 2018 diende een groep OCMW's en verenigingen een vordering in bij het Grondwettelijk Hof tegen een nieuw artikel ... [17.01.2018] CPAS

Aansluiting lokale besturen op Centraal Strafregister

[17.01.2018] -

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Bevriezing van het aantal schepenen en aanvullende maatregelen inzake goed bestuur

Op 12 januari 2018 keurde het Brusselse Parlement in plenaire zitting een ontwerp van ordonnantie goed die het aantal te ... [16.01.2018] -

Vraag om vertegenwoordiging gemeenten in Federale Raad Duurzame Ontwikkeling

Brulocalis en haar zusterverenigingen VVSG en UVCW vragen een vertegenwoordiging van de gemeenten in de Federale Raad voor ... [15.01.2018] AVCB

Ontheffing van onroerende voorheffing: Brulocalis vraagt stelselmatige informatie aan gemeenten

... en stelt mogelijke oplossingen voor aan de regering [12.01.2018] AVCB

Brulocalis vraagt waarborgen voor financiering onthaalmoeders

Franse Gemeenschap [10.01.2018] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links