actualites

Hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid: Brulocalis in actie!

In samenspraak met de VVSG en de UVCW reageerde Brulocalis op de plannen van minister Bacquelaine omtrent de hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid, waarvan de aangekondigde maatregelen een zware impact zouden kunnen teweegbrengen op de lokale financiën. [06.08.2018] AVCB

Transparantie: Nieuwe onverenigbaarheden voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Twee nieuwe ordonnanties, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 juli, verruimen de functies die niet verenigbaar zijn met het mandaat van burgemeester, schepen en OCMW-voorzitter. [06.08.2018] -

Versnelde degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen: OCMW's trekken aan alarmbel

De Federaties van Brusselse en Waalse OCMW's zijn ongerust, vragen verduidelijking en overleg. Persbericht. [02.08.2018] CPAS

Overwinning: Europarlement bekrachtigt rol van steden

Schitterend nieuws voor de lokale overheden en hun verenigingen: op 3 juli heeft het Europees Parlement in Straatsburg een resolutie aangenomen over de "Rol van de steden in het institutionele kader van de Unie". De tekst creëert een wettelijke basis die steden en hun verenigingen in staat stelt formeel ... [01.08.2018] -

Nieuwe ordonnantie voor investeringen in gemeentelijke infrastructuur

Wij vestigen de aandacht op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de ordonnantie van 31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur, waarmee de gewestelijke bevoegdheid om deze investeringen te financieren en te subsidiëren na ... [30.07.2018] -
Alle nieuwtjes
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links