Thematische avond - Transparantie & goed bestuur

Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders


Minder dan een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen wenst uw Vereniging de schijnwerpers te richten op de grote thema's van deze mandatuur. We zien allemaal dat de lokale overheden fel op de proef gesteld worden. Om het vertrouwen van de burger in het bestuur in al zijn vormen te versterken, dienden de lokale overheden heel wat uitdagingen aan te nemen om aan de toenemende vereisten inzake transparantie te voldoen.

De federale en gewestelijke wetgevers hebben een aanzienlijk aantal maatregelen genomen met het oog op beter bestuur en openbaarheid. Brulocalis nodigt u dan ook graag uit op een vormingssessie om de recentste evolutie in de regelgeving op het vlak van transparantie te bekijken, in het bijzonder die in verband met de aangifte van mandaten, de cumul/decumul, het statuut van de mandataris, de deontologische verplichtingen van de verkozenen, het presentiegeld en de samenstelling van de gemeenteraad.

We zullen ook ingaan op het recht op informatie zoals bepaald in artikel 32 van de Grondwet en op de modaliteiten en de reikwijdte van de openbaarheid van bestuursdocumenten en de gevolgen daarvan voor de lokale besturen.

De vorming wordt georganiseerd met de steun van Belfius en staat open voor alle leden van de Brusselse colleges van burgemeester en schepenen

Waar & wanneer

Het evenement vindt plaats op donderdag 31 mei om 17.30 uur in Passage 44 (Kruidtuin 44 te 1000 Brussel).

De deuren gaan open om 17 uur en de avond wordt afgesloten met een receptie vanaf 19.30 uur.

Inschrijving

Deze vorming is enkel toegankelijk op inschrijving.

« Terug
Event date
31-05-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links