Vorming parkeerreglementering NLCette formation est donnée en néerlandais.


Inhoud van de cursus


Deze cursus behandelt uitvoerig de parkeerreglementering. Niet alleen de parkeerregels komen aan bod (verschil stilstaan en parkeren, hoe moeten voertuigen worden opgesteld, waar is het stilstaan verboden, waar is het parkeren verboden, blauwe zone en betalend parkeren enz.), maar ook de plaatsingsvoorwaarden van de parkeerborden en markeringen worden toegelicht. Ook de handhaving (strafrechtelijke en gedepenaliseerde overtredingen) is een belangrijk thema waar niet aan voorbij wordt gegaan!

Deze opleiding duurt een halve dag (4 uur).

Gedetailleerd programma:


1. Inleiding


2. Definities


A Definities
B Verschillen tussen openbare plaats en privéterrein

3. Hiërarchie van de voorschriften


A Waarde van de voorschriften
B Bevoegde personen
C Bindende kracht van de verkeerstekens

4. De regels betreffende het stilstaan en parkeren


A Inleiding
B Het opstellen van de voertuigen
C Stilstaan en parkeren verboden
D Parkeren verboden
E Halfmaandelijks beurtelings parkeren
F Beperkte parkeertijd door de parkeerschijf
G Beperkte parkeertijd door het betalend parkeren
H Parkeerfaciliteiten
I Andere beperkingen op langdurig parkeren
J Elektronisch toezicht en gebruik van de wielklem

5. De handhaving


A Objectieve en subjectieve pakkans
B De strafrechtelijke overtredingen
C De gedepenaliseerde overtredingen

6. De borden betreffende het stilstaan en parkeren


A Inleiding
B Geldigheid van de borden betreffende het stilstaan en parkeren
C Bespreking van de borden betreffende het stilstaan en parkeren
a) Verkeersborden voor parkeer- en stilstand verbod
b) Verkeersborden voor beurtelings parkeren
c) Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen
d) Halfmaandelijks parkeren in een bebouwde kom
e) Signalisatie met zonale geldigheid
f) Tijdelijke parkeerborden

7. De wegmarkeringen


A Verboden te parkeren
B Verboden stil te staan en te parkeren
C Parkeren verplicht


Praktisch


Dit jaar wordt de opleiding in 1/2 dag georganiseerd: 1/10/2020.

De vorming zal van 9.15u tot 14u plaatsvinden in de lokalen van Brulocalis (zaal Toone) – 6de verdieping – Aarlenstraat 53 – 1040 Brussel

Inschrijving• Voor vertegenwoordigers van Brusselse overheidsinstellingen
De cursus (syllabus inbegrepen) en de broodjeslunch zijn gratis.
Om organisatorische redenen vragen wij u in te schrijven aan de hand van onderstaand inschrijvingsformulier.

• Voor vertegenwoordigers van niet-Brusselse instellingen
Deelnemers die niet werken in een Brusselse instelling, betalen 60€. 
Gelieve het juiste bedrag te storten op:
BE60-0910-1159-5670
BIC : GKCCBEBB
Brulocalis
1040 Brussel

Mededeling : 
Vorming parkeerreglement 1/10/2020-NAAM-300

Opgelet: vervoers- of parkeerkosten zijn ten laste van de deelnemers.

Deze opleiding is alleen voor Nederlandstalige deelnemers.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nous conservons vos coordonnées. Conformément au Règlement Général sur la protection des données (RGPD) traduit dans notre Politique de confidentialité, vous pouvez consulter et corriger les données vous concernant dans notre fichier.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
Lunch  
Recopiez ces chiffres dans le champ

* : Champ obligatoire
 
« Retour

Auteur

Erik CAELEN
Date de l'évènement
01-10-2020
Conditions générales | RSS | Liens utiles