Nieuws

Brussels Urban Summit

Brussels Urban Summit

Zoals jullie weten organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 tot 15 juni de Brussels Urban Summit (BUS). Op die top komen meer dan 300 steden van over de hele wereld en meer dan 1.000 politici, experten en vertegenwoordigers uit het middenveld samen om van gedachten te wisselen en prioriteiten vast te stellen voor duurzame, betaalbare en leefbare steden in de toekomst. Deze top zal drie internationale conferenties samenbrengen: het 14e Metropolis World Congress, de jaarlijkse Eurocities-conferentie en de zesde Champion Mayors Summit for Inclusive Growth van de OESO. Daarnaast zal de UCLG tijdens de top haar uitvoerend bureau organiseren.

De Toekomsten van Brussel: de Brusselaars aan het woord om het Gewest opnieuw uit te vinden

De organisatie en de werking van de Brusselse instellingen herbekijken door de burger erbij te betrekken. Dat is de opdracht die de Brusselse Regering heeft toevertrouwd aan de Brusselse minister van Plaatselijke Besturen, Bernard Clerfayt. Het project, dat begin november 2022 van start ging, biedt de Brusselaars de mogelijkheid zich zonder taboes uit te spreken over een reeks thema's die verband houden met de werking van hun Gewest.

Subsidies en projectoproepen in de kijker

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Modellen

Model van gemeentelijk retributiereglement

Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.