Nieuws

Loonsverhoging voor de burgemeester en de schepenen

Brulocalis is tevreden dat de minister van Plaatselijke Besturen bereid is om het loon van de burgemeesters en schepenen te verhogen, zodat de verloning meer representatief wordt voor de grote werklast en de verantwoordelijkheid die het lokale bestuursmandaat met zich meebrengt.

Agenda

28 sep. 23
Online, via Teams
02 okt. 23
International Association Center | Washingtonstraat 40 | 1050 Brussel
03 okt. 23
Auditorium BEL (Leefmilieu Brussel) - Thurn & Taxis, Brussel

Subsidies en projectoproepen in de kijker

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Modellen

Vlindermodel van het Gewest voor de analyse van mobility hubs

In het kader van het gewestelijk project voor de ontwikkeling van mobility hubs in Brussel, vindt u hieronder een model waarmee locaties als mobility hub in kaart gebracht kunnen worden. Deze tool koppelt een gegevensverzameling van meer subjectieve aard, plannen en infrastructuur waarmee het type hub van de betreffende locatie kan bepaald worden. U kunt ook zien wat er op de locatie nog beter kan.

Model van gemeentelijk retributiereglement

Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.