Nieuws

Vragen over PFAS

Gezien de recente situatie met betrekking tot PFAS is Leefmilieu Brussels meermaals ondervraagd door de Brusselse gemeenten, en meer in het bijzonder over de PFAS-kaart gepubliceerd door Leefmilieu Brussel.

Commission européenne

De Commissie keurt het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan van België goed

De Commissie heeft een positieve beoordeling gegeven van het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan van België. Dit plan bevat nu ook een hoofdstuk over Belgische maatregelen in het kader van REPowerEU. Voor het plan is 5 miljard euro aan subsidies en 264 miljoen euro aan leningen voorzien en het omvat 40 hervormingen en 119 investeringen.

Agenda

05 dec. 23
Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel
06 dec. 23
Leefmilieu Brussel | Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel.
07 dec. 23
Het Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
08 dec. 23
Bruxelles Environnement Taxis | Avenue du Port 86C - 1000 Bruxelles

Subsidies en projectoproepen in de kijker

Pas verschenen

Verstrijkt binnenkort

Modellen

Vlindermodel van het Gewest voor de analyse van mobility hubs

In het kader van het gewestelijk project voor de ontwikkeling van mobility hubs in Brussel, vindt u hieronder een model waarmee locaties als mobility hub in kaart gebracht kunnen worden. Deze tool koppelt een gegevensverzameling van meer subjectieve aard, plannen en infrastructuur waarmee het type hub van de betreffende locatie kan bepaald worden. U kunt ook zien wat er op de locatie nog beter kan.

Model van gemeentelijk retributiereglement

Het nieuwe besluit ‘zones en tarieven’ van 20 oktober 2022 is half november gepubliceerd en treedt in werking op 1 mei 2023. Dat betekent dat de gemeentelijke reglementen conform het besluit ook voor 1 mei 2023 gewijzigd moeten worden.