Handel: rol van de ondernemingsloketten

In het najaar werden er twee infosessies georganiseerd over de nieuwe regelgeving betreffende ambulante handel en kermisactiviteiten.


In 2006 werd de regelgeving betreffende de handel langs de weg grondig herzien. Naast de wijzigingen aan het statuut van de ambulante handelaars werd er een nieuw statuut uitgewerkt voor de uitbaters van kermisactiviteiten of –gastronomie.

Voortaan staan ook erkende ondernemingsloketten in voor de afgifte van de machtigingen. Tot slot wijzigt de nieuwe regelgeving de rol van de gemeente, ondermeer in de betrekkingen met de handelaars en hun vertegenwoordigers.

In dat kader heeft het Ondernemingsloket van de UCM op 12 september 2006 samen met de VSGB een informatievergadering met ontbijt georganiseerd om de spots te richten op de relatie tussen de gemeente en de ondernemingsloketten.

Ter herinnering: de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 alsook de uitvoeringsbesluiten van de wet van 25 juni 1993 (zie Inforum 212996, 212998, 213000) zijn op 1 oktober 2006 in werking getreden.


In samenwerking met de UCM, het Brussels Agentschap voor de Onderneming en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie organiseerde onze Vereniging op woensdag 18 oktober een ontmoetingmet minister Sabine Laruelle en haar administratie om de gemeenteambtenaren en –mandatarissen te informeren over de impact van de nieuwe wetgeving en op hun vragen te antwoorden. Deze infosessie was een groot succes en zou in de komende weken moeten uitmonden in een samenwerking tussen de verenigingen van steden en gemeenten en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie met het oog op de opstelling van modellen van gemeentereglementen.

« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
30-09-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links