Administratief toezicht: nieuwe stukken die overgemaakt moeten worden

Sinds 2007 moeten de gemeenten alle berichten, mededelingen, inlichtingen en formulieren voor de bevolking naar de toezichthoudende overheid sturen. De algemene bewoording van de tekst stelt verschillende problemen.


Op het vlak van het toezicht moeten de gemeenten sinds 2007 alle berichten, mededelingen, inlichtingen en formulieren die voor de bevolking bestemd zijn, aan het Gewest overleggen. De draagwijdte van deze bewoording is zeer ruim. Een nieuwe verklarende omzendbrief zou op prijs gesteld worden om deze nieuwe verplichtingen zo goed mogelijk in te schatten. De bedoeling van de wetgever is door dit toezicht de deontologie te verbeteren in het vooruitzicht van gemeenteraadsverkiezingen.

Op 14 maart 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2006 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht (Inforum nr. 217562).

Aan dit besluit was een ministeriële omzendbrief van 13 juli 2006 houdende de publicaties van gemeenteoverheden voorafgegaan. Deze bespreekt het doel en het voorwerp van het Regeringsbesluit dat toen in voorbereiding was.

« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
15-05-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links