Onderdeel 'tewerkstelling' van de OCMW's van het Brussels Gewest: evolutie 2000-2005 - rapport

Rondvraag over de tewerkstellingsmaatregelen en het gebruik ervan


Sinds 1991 hebben alle Brusselse OCMW's een beleid voor de beroepsinschakeling van hun publiek.

Om een beter beeld te krijgen van hun actie op dat vlak doet de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest sinds enkele jaren een rondvraag bij de 19 Brusselse OCMW's over de tewerkstellingsmaatregelen en het gebruik ervan.

Dankzij deze enquête weten wij hoeveel mensen werk vinden dankzij het OCMW.

De enquête geeft tevens een bepaald beeld van de kwetsbaarheid in het Brussels Gewest, aangezien ze ook weergeeft hoeveel mensen de 19 Brusselse OCMW's helpen.

Met de gegevens voor het jaar 2005 leek het ons belangrijk een verslag te maken over de evolutie 2000-2005 van het luik "Tewerkstelling" binnen de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als we kijken naar de cijfers die uit de rondvragen naar voren komen, zal iedereen snel merken in welke mate de Brusselse bevolking in de 21ste eeuw nog een beroep moet doen op het OCMW, de instelling waarvan men hoopt dat ze de laatste boei is voor de sociale uitsluiting.

Gelukkig is het werk van de OCMW's in de loop der jaren ingrijpend geëvolueerd.

Zo werd het luik "Tewerkstelling" meer dan ooit uitgediept, niet als wondermiddel tegen de armoede, maar als uitvloeisel uit een "sociaal" luik.

Samen hebben de twee luiken als doel de personen uit hun onzekerheid te halen. In het beste geval om hen te helpen een plaats te vinden op de arbeidsmarkt, in het slechtste geval om hen te helpen opnieuw hun plaats te vinden in de sociale zekerheid.

Ons rapport over de situatie in de 19 Brusselse OCMW's bevat sommige vaststellingen waarop we de schijnwerpers moeten richten :

  1. Het publiek van de Brusselse OCMW's: constante stijging !
  2. Het OCMW-publiek in een inschakelingstraject (SPI) : constante stijging !
  3. Het OCMW-publiek dat tewerkgesteld wordt: constante stijging !


« Terug

Auteur(s)

Vincent LIBERT
Laatste update
30-06-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links