Federale subsidie voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde in hun toegang op de arbeidsmarkt (500 € dossier)

Omzendbrief van de Afdeling OCMW van 08.03.2006


Deze subsidiemaatregel voor de OCMW’s beoogt het creëren van een begeleidings- en toeleidingsmodule voor de gerechtigden in hun zoektocht naar werk. Voor het realiseren van deze begeleiding en toeleiding, moeten de OCMW’s een partenariaat aangaan met een erkende partner van de BGDA.

De maatregel wordt geregeld door het KB van 23.09.2004 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor de begeleiding en de toeleiding van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp naar een tewerkstelling in een onderneming (BS 2004-09-27 - Inforum 197103).

Gelet op het voorwerp van de maatregel die door de federale regering genomen werd, was een bestudering van de gewestelijke context noodzakelijk. Daarom werd het Koninklijk Besluit aangevuld met een Raamovereenkomst die als bijlage aan deze omzendbrief werd gevoegd.

De maatregel wordt in een omzendbrief besproken zodat u volledig wordt ingelicht over de modaliteiten ervan. Daarbij worden de volgende thema's aangesneden:

  1. De referenties van de maatregel
  2. De doelstellingen van de maatregel
  3. Het doelpubliek
  4. De rol van het OCMW
  5. De rol van de BGDA
  6. De erkende partners van de BGDA
  7. De tenuitvoerlegging van een individueel begeleidingsplan
  8. De financiële modaliteiten


« Terug

Auteur(s)

Vincent LIBERT
Laatste update
08-03-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links