De socio-professionele balans in het OCMW - methodologisch handboek

Methodiek om een balans op te maken, die rekening houdt met het specifieke publiek en de realiteit van de SPI


Waarom een specifieke balansmethodiek opmaken voor OCMW?

Sinds een tiental jaren zijn tal van OCMW’s bezig met de socio-professionele inschakeling (hierna: SPI) van hun cliënten. In dat kader zijn er inmiddels veel initiatieven, structuren en instrumenten in het leven geroepen.

De inspanningen van de OCMW's op het vlak van de socio-professionele inschakeling van de cliënten hebben hun doeltreffendheid en nut bewezen. Toch stellen we vast dat een geslaagde socio-professionele inschakeling een goed beeld van de cliënt vereist, alvorens over te gaan tot een demarche van vooropleiding, opleiding of werkervaring.

Sinds 2001 melden inschakelingsmedewerkers en hun verantwoordelijken de nood aan bijkomende instrumenten en methodieken om een effectief trajectplan op te stellen.

Vanuit die vaststelling leek het noodzakelijk voor de OCMW's een eigen methodiek uit te werken om een balans op te maken, die rekening houdt met het specifieke publiek en de realiteit van de SPI.

De socioprofessionele balans (hierna: SPB) werd ontwikkeld om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van de SPI. We kunnen ons indenken dat sommige instrumenten van de socioprofessionele balans op termijn ook in het kader van andere hulpverlening dan tewerkstelling gebruikt kan worden.


Gebruik van dit handboek?

Dit handboek bestaat uit 4 delen:

  • Het 1e deel bepaalt het toepassingsgebied van de SPB, nl. de socio-professionele inschakeling en het inschakelingstraject.
  • Het 2e deel stelt enkele specifieke aspecten van de SPB voor: de doelstellingen, de plaats in het inschakelingstraject, de doelgroep, de duur. Ook de vertrouwelijkheid van de gegevens en de contractualisering komen erin aan bod.
  • Het 3e deel geeft een beschrijving van de drie fasen van de SPB.
  • Het 4e deel stelt een aantal instrumenten voor die gebruikt kunnen worden om de SPB uit te voeren.


« Terug

Auteur(s)

Vincent LIBERT
Laatste update
24-04-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links