Geluidshinder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : wetgevende instrumenten

Stedenbouw, leefmilieu en de algemene administratieve politie kunnen de meeste vormen van geluidshinder in het Brussels Gewest verminderen of oplossen.


Op 6 december 2005 waren onze adviseurs Françoise Lambotte en Vincent Ramelot door het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO - zie website) uitgenodigd om een schets te geven van de wetgevende instrumenten waarover de gemeenten beschikken, in het kader van een informatievergadering i.v.m. de strijd tegen geluidshinder in het Brussels Gewest.

De bepalingen waarop de gemeenten zich kunnen baseren, zijn voornamelijk:

1. de Nieuwe Gemeentewet;
2. de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving (Inforum 18450) ;
3. de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (Inforum 115556);
4. het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening;
5. de stedenbouwkundige verordeningen;
6. het Boswetboek (Inforum 28302);
7. de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (Inforum 154050).

Het Brussels Wetboek voor de Huisvesting bevat evenwel geen enkele norm inzake geluid.

« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE, Vincent RAMELOT
Laatste update
15-12-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links