Belastingen op gsm-infrastructuren: verslag van de auditeur van de Raad van State

De Raad van State onderzoekt en verwerpt een reeks middelen tot nietigverklaring van een belastingreglement: gelijkheid en non-discriminatie, motivering, voorzorgsbeginsel, proportionaliteit en redelijkheid, ...


Kan een gemeente belastingen heffen op infrastructuren voor mobilofonie?

Een operator heeft in 2006 bij de Raad van State een vordering ingesteld tot nietigverklaring van een gemeentelijk belastingreglement op gms-infrastructuren.

Op het ogenblik dat dit artikel geschreven werd, in oktober 2006, was het arrest er nog niet, maar het verslag van de auditeur verwerpt de 6 middelen die de verzoeker verdedigt.

Zie ook op deze website "Belasting op GSM-antennes: rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Cassatie", waarin het dossier verder besproken wordt.« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
16-10-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links