De overheidsopdrachten van de gemeente: de plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces

De wet van 24 december 1993 geeft niet alle informatie die noodzakelijk is voor de gunning van overheidsopdrachten in de gemeente. Men moet zich baseren op de Nieuwe Gemeentewet om te weten wie (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, ...) op lokaal niveau tussenkomt in de toewijzing van een overheidsopdracht.


Voorstelling van het systeem van de overheidsopdrachten, vanuit de invalshoek van de rol van de mandataris in het proces.

  • wettelijk kader
  • rol van de gemeentemandataris in de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten in de gemeente: de rol van het gemeenteraadslid en van het College van Burgemeester en Schepenen
  • delegatiestelsel

Deze slideshow werd gemaakt naar aanleiding van de infosessie voor lokaal verkozenen van 25 november en 2 december 2006.« Terug

Auteur(s)

Yves CABUY
Laatste update
15-11-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links