De beste aanpak voor een sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid in de gemeenten

Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid van 18.10.2007


De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid voor het Brussels Gewest, die in 2003 van start gingen, hebben de actoren in de verkeersveiligheid in het Brussels Gewest samengebracht.

De uitdaging van de Staten-Generaal was op termijn de ambitieuze doelstellingen van de Europese Unie en de federale regering op het vlak van verkeersveiligheid te bereiken.

Het Gewest heeft eigen doelstellingen vastgelegd, nl. de terugschroeving van overlijdens na 30 dagen en zwaargewonden met 33 % en de halvering van het aantal overlijdens binnen 30 dagen en zwaargewonden tegen 2010.

In 2007 waren we halverwege en deden de werkgroepen die in 2003 samengesteld werden, een evaluatie van de maatregelen.

Een synthese geeft alle resultaten weer die totnogtoe opgetekend werden, en bevat ook nieuwe aanbevelingen voor de drie komende jaren.

Een belangrijk punt dat tijdens de vergaderingen aangestipt werd, is de keten van betrokken partijen en vooral de goede werking ervan. Dat element is en blijft essentieel om echte resultaten te verkrijgen op het vlak van verkeersveiligheid en dus de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Het Forum Mobiliteit, dat op 18.10.2007 plaatsvond met als thema de campagne verkeersveiligheid in de gemeente, is dus brandend actueel om het belang van een goede communicatie te onderstrepen teneinde de informatie zo doeltreffend mogelijk aan te bieden.

Het eerste document bevat het verslag van de vorming. In het tweede document vindt u de presentatie van de uiteenzetting.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
29-11-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links