Aanvullende reglementen en goede praktijkvoorbeelden ivm de plaatsing van verkeerstekens

Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid van 27.09.2007 en 28.09.2007


Sinds 01.01.2008 is de federale overheid niet meer bevoegd voor het toezicht op de aanvullende reglementen. Voortaan beslissen de Gewesten of zij een specifieke regelgeving uitwerken voor de follow-up van deze reglementen.

Het Brussels Gewest heeft beslist kleine wijzigingen aan te brengen in de procedures met betrekking tot de goedkeuring van de aanvullende reglementen. Het kabinet van minister Pascal Smet heeft zich toegelegd op de opstelling van een besluit en een ministeriële omzendbrief om het toezicht te organiseren.

Op de Forums van 27 en 28 september 2007 werden de nieuwe procedures voorgesteld voor de opstelling en de verzending van de aanvullende reglementen.

Bovendien vestigde de heer Miguel Vertriest van het BIVV de aandacht op enkele goede praktijkvoorbeelden en aanbevelingen inzake verkeerstekens.

U vindt het verslag van deze vorming in het eerste document. Het tweede document bevat de uiteenzetting betreffende de aanvullende reglementen en het derde document stelt de goede praktijkvoorbeelden voor.


Zie ook op deze website ons katern over de aanvullende reglementen en ons model van aanvullend reglement.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
29-11-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links