Politiebevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van hinder veroorzaakt door dieren en inzake dierenbescherming

De gemeente, en meer bepaald de burgemeester, beschikt over verschillende actiemiddelen (o.a. het politiebesluit) ter voorkoming of beëindiging van hinder veroorzaakt door dieren (rondzwervende, verlaten, ...).


Dit eindwerk werd voorgelegd aan de Université Catholique de Louvain en analyseert de problematiek van de hinder door huisdieren en de rol die de gemeente kan spelen: hinder veroorzaakt door honden (gevaarlijk gedrag of uitwerpselen), duiven, zwerfkatten, zieke dieren of de "nieuwe gezelschapsdieren".

Vervolgens wordt ingegaan op de bevoegdheid van de burgermeester op het vlak van dierenbescherming, door te kijken naar het offerfeest van de moslims, dierenwedstrijden, achtergelaten dieren of folkloristische evenementen.

Om technische redenen zijn de bijlagen niet beschikbaar op de website, maar kunnen ze geraadpleegd worden bij de Vereniging. De modellen van politieverordeningen en –besluiten die in bepaalde bijlagen voorgesteld worden, komen van de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en kunnen gedownload worden op hun website (enkel in het Frans) :

  • Modèle d’ordonnance de police portant interdiction de l’élevage, de la détention et de la circulation des chiens appartenant à certaines races
  • Modèle d’arrêté de police prescrivant des mesures à l’encontre de chiens dangereux
  • Modèle d’ordonnance de police relative à la lutte contre la divagation des animaux
  • Modèle d’ordonnance de police interdisant de nourrir les animaux errants sur la voie publique
  • Modèle d’arrêté de police ordonnant des mesures à l’encontre d’un élevage de pigeons dans une habitation.


« Terug

Auteur(s)

Stéphanie MENTEN
Laatste update
16-06-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links