Het administratief toezicht op de lokale besturen in het Brussels Gewest

De handelingen van de lokale organen (gemeente, OCMW, ...) zijn onderworpen aan verschillende vormen van toezicht, naar gelang van de aard en het belang van de handelingen: specifiek of gewoon toezicht, algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht of bijzonder goedkeuringstoezicht, ...


Het administratief toezicht is het tegengewicht voor de beslissingsautonomie van een lokaal bestuur of een gedecentraliseerd organisme. Onderhavig document werd opgesteld in het kader van een opleiding en schetst de voornaamste principes van het stelsel dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing is. (enkel beschikbaar in het Frans)

De auteur bespreekt de volgende punten:

  • de algemene principes
  • de verdeling van de bevoegdheden
  • de mechanismen van toezicht
  • de effecten van het toezicht
  • de motieven van de controle van toezicht
  • het toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het toezicht op de meergemeentenpolitiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het toezicht op de OCMW's
  • praktische gevallen (begroting en wijziging, rekeningen en wijzigingen, goedkeuring van een lastenboek, toekenning van een opdracht, afsluiting van een huurcontract, verkoop van een goed van de overheid, ondertekening van een verzekeringscontract en wijziging van een bestaand contract, weigering om een onbetwistbaar vaststaande schuld te betalen, benoeming van een mandataris om de lokale overheid te vertegenwoordigen)


« Terug

Auteur(s)

Cédric MOLITOR
Laatste update
15-11-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links