Gewest- en gemeenschapsmemorandum van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004

Gewestelijk memorandum dat opgesteld werd in het vooruitzicht van de gewestverkiezingen van 2004.


In het vooruitzicht van de gewestverkiezingen van 2004 heeft de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de VSGB samen met de Conferentie van OCMW-Voorzitters en -Secretarissen van het Brussels Gewest een memorandum opgesteld met de voornaamste eisen van de 19 Brusselse OCMW's ten aanzien van de gewest- en de gemeenschapsregeringen, alsook concrete voorstellen voor de verschillende politieke domeinen die de OCMW's aanbelangen.

Dit document werd aan de pers voorgesteld op 5 maart 2004 en werd vervolgens naar alle bevoegde instanties gezonden.

De voornaamste elementen zijn:

 1. Permanent overleg tussen de ocmw's en het gewest
 2. Residentiële dienstverlening aan bejaarden
 3. Thuiszorg
 4. Socioprofessionele inschakeling
 5. Huisvesting
 6. Jeugdbijstand
 7. Betrekkingen tussen ziekenhuizen van het netwerk iris-ocmw
 8. Uitdieping van de dialoog gemeente-ocmw
 9. De situatie van het personeel
 10. Een doeltreffend statistisch hulpmiddel
 11. Steun aan de afdeling maatschappelijk welzijn van de vsgb
 12. Andere


« Terug

Auteur(s)

Section CPAS - Afdeling OCMW
Laatste update
05-03-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links