Het OCMW en het beroepsgeheim: stand van zaken

Verslag van de Algemene Vergadering 2006 van de Afdeling Maatschappelijk Welzijn.


Op 9 februari 2006 vond de Algemene Vergadering van de Afdeling Maatschappelijk Welzijn van de VSGB plaats, dit keer rond het thema van het OCMW en het beroepsgeheim.

Voor het thema van het beroepsgeheim had de Afdeling 3 sprekers uitgenodigd:

 • de heer Bernard Hengchen, lid van het "Comité de vigilance en travail social" en hoogleraar aan het Cardijn-Instituut,
 • de heer Lucien Nouwynck, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep van Brussel,
 • de heer Pierre De Proost, Directeur Sociale Zaken van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.
Gezien de grote belangstelling vanwege de Brusselse OCMW's, zowel vóór als tijdens en na deze themavergadering i.v.m. het beroepsgeheim in het OCMW, hebben wij besloten een overzichtsdocument op te stellen met een synthese van wat er in de toespraken gezegd werd en de informatie die uit de vragensessie naar voren kwam.

In de synthese komen de volgende punten aan bod:

Grondslagen en doel van het beroepsgeheim

 • Het beroepsgeheim dient om de gebruiker maar ook alle gebruikers in het algemeen te beschermen
 • Het beroepsgeheim dient om de beroepswerkers die aan het geheim gebonden zijn, te beschermen
 • Het beroepsgeheim dient om de samenleving in haar geheel te beschermen
De normen die het beroepsgeheim waarborgen
 • De juridische beschikkingen
 • De deontologische regels
De schending van het beroepsgeheim
 • De openbare orde
 • De reikwijdte van het beroepsgeheim
 • Wanneer is er sprake van een schending van het beroepsgeheim?
 • Wat zijn de gevolgen van een schending van het beroepsgeheim?
De uitzonderingen op het beroepsgeheim
 • Getuigenis voor de rechtbank
 • Noodzaak
 • Niet verlenen van bijstand aan personen in gevaar
 • Aangifte van misdaden en misdrijven
Het gedeeld  beroepsgeheim

Het beroepsgeheim en de gebruiker« Terug

Auteur(s)

Marie WASTCHENKO
Laatste update
09-02-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links