Huishoudelijk reglement van het OCMW : model


Ieder OCMW dient een huishoudelijk reglement te hebben voor de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités.

Daartoe heeft de afdeling Maatschappelijk Welzijn voor de Brusselse OCMW's een model opgesteld dat verschillende wettelijke bepalingen bevat aangaande de werking van de beraadslagende organen.

Ieder artikel wordt tevens met commentaar aangevuld.

« Terug

Auteur(s)

Section CPAS - Afdeling OCMW
Laatste update
30-03-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links