Gemeenschapswachten of hoe het blauw terugbrengen in de straat


Door de functie van gemeenschapswacht in het leven te roepen schetst de wet van 15 mei 2007 een homogeen kader waarin de niet-politionele veiligheidsfuncties op lokaal niveau uitgevoerd kunnen worden.

De wet biedt de gemeente de mogelijkheid om een dienst gemeenschapswachten op te richten, op basis van een beslissing van de gemeenteraad. De gemeente die deze beslissing neemt, dient overeenkomsten af te sluiten met andere lokale overheden van haar politiezone. De gemeente die reeds personen tewerkstelt die deze veiligheidstaken verrichten, beschikt over zes maanden (sinds 9 juli 2007) om te beslissen een dergelijke dienst op te richten.

De taken van de gemeenschapswachten omvatten de taken van stadsstewards, stadswachten en parkwachters.

De gemeenschapswacht dient over een profiel te beschikken dat overeenkomt met het imago dat hij moet overbrengen op het vlak van convivialiteit en sociale rust. In bepaalde omstandigheden kan hij identiteitscontroles uitvoeren bij personen die feiten gepleegd hebben die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie. Toch blijkt de wet niet erg duidelijk aangaande de modaliteiten van de uitoefening van deze bevoegdheid.

« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
21-12-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links