Coördinatie en organisatie van de werken op de openbare weg : model van gemeentereglement


Op 5 maart 1998 heeft het Brussels Gewest de ordonnantie goedgekeurd betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg.

Gezien het toenemend belang van de werken op het gemeentelijk grondgebied en hun weerslag op het verkeer en het leven in de stad, hebben verschillende gemeenten beslist een soortgelijk reglement goed te keuren dat van toepassing is op de gemeentewegen die niet door de ordonnantie beoogd worden.

De Conferentie van Burgemeesters vond het nuttig die reglementen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en heeft onze Vereniging gevraagd een modelreglement " betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg" op te stellen. Het model neemt de principes van de ordonnantie van 5 maart 1998 over, maar vermijdt de struikelblokken en voert een aantal vernieuwingen in die door de praktijk ingegeven zijn.

 • Model van gemeentereglement betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg
 • Bijlage 1: Model van coördinatiefiche
 • Bijlage 2
 • Bijlage 3 : Model van waarborg op eerste verzoek per bouwplaats
 • Bijlage 4 : Model van overeenkomst 
 • Bijlage 5 : Dossier van vergunningsaanvraag – één concessiehouder
 • Bijlage 6 : Dossier van vergunningsaanvraag – leidende concessiehouder
 • Bijlage 7 : Informatieaffiches voor het publiek
 • Bijlage 8 : Voornaamste eigenschappen van de afsluitingen voor de inrichting van bouwplaatsen en hun omgeving
 • Bijlage 9 : Bescherming van de bomen op het terrein van bouwplaatsen
 • Bijlage 10 :Model van kadastrale kaart die moet worden ingevuld
 • Bijlage 11 : Toepassingsmodaliteiten van artikel 4


« Terug

Auteur(s)

Anne LIGOT
Laatste update
01-01-1999
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links