Heffingen op GSM-infrastructuur: arrest van het Europees Hof van Justitie van 8 september 2005


In het arrest van 8 september 2005 over de prejudiciële vraag van de Raad van State stelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen:

  • dat een gemeentelijke heffing op de infrastructuren voor mobiele telefonie geen beperking vormt op de vrije levering van diensten binnen de Gemeenschap (artikel 49, EG-Verdrag, gewezen artikel 59 van het EG-Verdrag)
  • dat een dergelijke heffing geen beperking is die opgelegd wordt aan de operatoren van systemen van mobiele en persoonlijke communicatie wat betreft de aanleg van hun eigen infrastructuur, het gebruik van infrastructuren van derden en het delen van infrastructuren (artikel 3quater van richtlijn 93/388/EEG van de Commissie, van 28 juni 1990 betreffende de concurrentie in de telecommunicatiediensten), onder voorbehoud van verificatie door de Raad van State dat die heffingen niet rechtstreeks of onrechtstreeks "oude" exploitanten bevoordelen ten nadele van nieuwe operatoren, en de concurrentiesituatie niet in het gedrang brengen.
Zie ook op deze website
- Belastingen op gsm-infrastructuren: verslag van de auditeur van de Raad van State
- Belastingen op gsm-antennes: jurisprudentie van de Raad van State en van het Hof van Cassatie

« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
28-10-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links