Phone-shops en night-shops : modelreglement


De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (Inforum 215256) wijzigt het arsenaal waarover gemeenten beschikken om phoneshops en nightshops te beheren.

  • De gemeente kan de bij wet vastgelegde sluitingsuren wijzigen of aanpassen in functie van de periode of zelfs de wijk.
  • Het gemeentelijk reglement kan de opening van deze winkels aan een vergunning onderwerpen. Het criterium voor weigering dient echter objectief te zijn
  • De vestiging kan geografisch beperkt worden op voorwaarde dat er een ruimtelijke motivering is én omwille van de openbare orde.

De burgemeester kan, bij wijze van politiemaatregel, de sluiting opleggen van een phone- of night-shop die het gemeentelijk reglement overtreedt.

De nieuwe instrumenten van de wet van 10 november 2006 vullen de normen aan waarop de gemeenten zich reeds konden beroepen.

Zie ook de artikel "Phoneshops en nightshops: nieuwe bevoegdheden van de wet van 10.11.06"

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
28-08-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links