Lastenboeken waarin milieuclausules opgenomen zijn : voorbeelden

Een duurzaam aankoopbeleid heeft niet altijd een voorbeeldrol, maar het draagt ook rechtstreeks bij tot een duurzamere wereld.


Het duurzaam aankoopbeleid van de overheid is een brandend actueel thema. De overheden moeten het goede voorbeeld geven ten aanzien van ondernemingen en burgers. Cijfers tonen bovendien dat overheidsaankopen een groot deel van het BBP van de industrielanden uitmaken (± 15 %). Een duurzaam aankoopbeleid heeft dus niet alleen een voorbeeldrol: het draagt ook rechtstreeks bij tot een duurzamere wereld.

Een duurzaam aankoopbeleid voeren is echter niet eenvoudig. Om er de specifieke clausules in te verwerken is een grondige kennis van de materie vereist.

Met het oog op de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en om naar besparingen te streven, kan u ons uw lastenboeken overmaken die milieu- en/of sociale clausules bevatten, zodat wij ze via onze website ter beschikking kunnen stellen ().

Voorbeelden van lastenboeken waarin milieuclausules verwerkt zijn Referentiebestekken: clausules i.v.m. energieperformance, Waals Gewest
zie portaalsite Energie van het Waals Gewest

Methodologische gids bij aankoop van informatica-, fax- en kopieermateriaal voor gebruik in federale overheidsdiensten (goedgekeurd door de ministerraad van 23 december 2004)
zie www.gidsvoorduurzameaankopen.be

Methodologische gids voor de aankoop van gemotoriseerde voertuigen die gebruikt zal woren door de federale administraties (goedgekeurd door de ministerraad van 4 juni 2004)
zie www.gidsvoorduurzameaankopen.be

Omzendbrief 307quater. — Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut, FOD Personeel en Organisatie, 3/05/2004
zie Inforum 195077


Voorbeelden

  • Levering van kantoorbenodigdheden voor verschillende diensten van het Bestuur en voor de scholen (Watermaal-Bosvoorde)
  • Opdracht voor het huren en het onderhouden, gedurende 72 maanden (van 1 juli 1999 tot 30 juni 2005), van fotokopieerapparaten voor de verschillende diensten van de Stad (Stad Brussel)
  • Motie eerlijke handel : intentieverklaring van de gemeenteraad om bij zoveel mogelijk transacties een clausule in te voegen, die de ethiek voor de fabricage en de productie garandeert (Stad Brussel)


Zie ook op deze website de workshop over duurzame aankopen in het kader van overheidsopdrachten

« Terug

Auteur(s)

Ariane GODEAU
Laatste update
11-10-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links