De Brusselse Huisvestingscode en de implicaties voor de OCMW's

Verslag van de Algemene Vergadering 2004 van de Afdeling OCMW


Op 12 februari 2004 vond de Algemene Vergadering van de afdeling Maatschappelijk Welzijn plaats, rond het thema van de Brusselse huisvestingscode en de implicaties voor de Brusselse OCMW's.

De volgende sprekers namen er het woord:

  • Frédéric Degives, Verantwoordelijke van de dienst huisvesting van het Brussels Gewest
  • Nicolas Bernard, Assistent bij de Facultés universitaires Saint-Louis en medevoorzitter van de BBRoW
  • Arnold Czerwonogora, Directeur-Generaal van het departement werken van het OCMW van Brussel
  • Dhr Rezhohazy van het OCMW van Elsene

Hier vindt u de volledige tekst van de uiteenzetting van de heer Bernard betreffende het openbaar beheersrecht. De ordonnantie van 17.07.2003 biedt immers een instrument om leegstaande woningen opnieuw op de verhuurmarkt te brengen: het openbaar beheersrecht. Hoewel dat prerogatief ("sociaal beheersrecht" genoemd) rechtstreeks op de Vlaamse en Waalse wooncode gebaseerd is, heeft het toch een eigen "persoonlijkheid". Schematisch kunnen we stellen dat het Brussels mechanisme een aantal operatoren in de immobiliënsector de mogelijkheid biedt om de hand te leggen op leegstaande woningen en ze na een eventuele opknapbeurt te huur aan te bieden.

Bovendien zal er een dossier verschijnen met een samenvatting van alle uiteenzettingen in het tijdschrift CPAS+ (enkel in het Frans).

Wil u meer weten over de Brusselse Huisvestingscode? Surf dan naar www.codedulogement.be.

« Terug

Auteur(s)

Section CPAS - Afdeling OCMW
Laatste update
12-02-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links