De 19 Brusselse OCMW's en de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt

Verslag van de Algemene Vergadering van de afdeling Maatschappelijk Welzijn rond het thema van de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt


Sinds 1 januari 2007 is de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig geliberaliseerd . Voortaan kan iedereen vrij zijn leverancier voor elektriciteit en/of gas kiezen.

Bedreigt de liberalisering de consumenten in hun toegang tot energie? En vooral, wat is de impact van deze liberalisering voor de minstbedeelden?

In het Brussels Gewest bestonden er een aantal sociale maatregelen. Wat gebeurt er nu daarmee? Wat zijn de taken van de Brusselse OCMW's in het kader van de vrijgemaakte markt?

Wat bepaalt de nieuwe ordonnantie van 14 december 2006 precies (Inforum 215711)?

  • Op de vergadering zal de Brusselse minister van Energie, Evelyne Huytebroeck, de nieuwe wetgeving die het Brussels Gewest goedgekeurd heeft, voorstellen.
  • Philippe Massart van Sibelga heeft de liberalisering van de energiemarkt in haar context geplaatst: oorsprong, principes, betrokken partijen, terminologie, …
  • Aangezien Vlaanderen reeds ervaring heeft met de vrijgemaakte markt, hebben wij Christine Grillaert van het Gentse OCMW gevraagd om de ervaringen van een Vlaams OCMW te komen schetsen.
  • Tot slot zijn Anne-Sylvie Mouzon, Voorzitster van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node en gewestelijk parlementslid, en J. Marteaux, hoofd van de dienst Energie van het OCMW van Etterbeek, specifieker ingegaan op de rol en de taken van het OCMW in het kader van de toegang tot energie en de vrijgemaakte markt, met name via de nieuwe beschikkingen in de ordonnantie van 14.12.2006.

TRADUIRE Vous trouverez ici les documents relatifs aux différentes interventions.

« Terug

Auteur(s)

Section CPAS - Afdeling OCMW
Laatste update
15-02-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links