Handleiding voor de gemeenten voor het inrichten van cursussen over de verkeersreglementering voor senioren


Iedereen heeft het recht om zich te verplaatsen, te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. Maar toch merken we dat de senioren zich minder vaak gaan verplaatsen naarmate ze ouder worden. Het steeds drukker wordende verkeer en het feit dat het verkeersreglement om de haverklap wordt aangepast ligt waarschijnlijk aan de basis van dit fenomeen.

Bovendien wijzen de verkeersongevallenstatistieken erop dat vanaf de leeftijd van 65 jaar de kans stijgt om betrokken te raken in een ongeval.

Daarom werd beslist om een voortgezette rijopleiding voor 55-plussers in te richten, met aandacht voor alternatieve vormen van vervoer, naar voorbeeld van een gelijkaardig initiatief in Vlaanderen (cursussen mobi+ georganiseerd door de VSV).
Nieuwe regels en dagelijkse rijsituaties komen er aan bod. De cursussen worden
georganiseerd voor kleine groepen op lokaal niveau aan een interessant tarief en stellen de deelnemers in staat om zo lang mogelijk op een verantwoorde manier mobiel te blijven. De cursussen vinden plaats op vrijwillige basis, er moet ook geen examen worden afgelegd. Wie de cursus volgt, ontvangt een getuigschrift op het einde van de vorming. Door de samenwerking tussen het gewest, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rijscholen kunnen de gemeenten op een eenvoudige manier hun senioren deze interessante cursus aanbieden.


Kort samengevat gaat het om het volgende:

  • Alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ontvangen een informatiepakket
  • De gemeente die een cursus wenst te organiseren kiest een autorijschool uit de lijst van de deelnemende autorijscholen (zie bladzijde 4)
  • De gemeente spreekt met de rijschool af wanneer de vier halve dagen plaatsvinden
  • Geïnteresseerde senioren melden zich vrijwillig aan bij de gemeente
  • Het minimum aantal deelnemers per cursus is 20; het maximum 30
  • Elke deelnemer ontvangt een handboek en een farde met allerhande informatie over de alternatieve vervoerswijzen
  • Op het einde van de cursus ontvangt elke deelnemer een getuigschrift

Zie ook ons tweetalig en gecoördineerd Verkeersreglement.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
18-08-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links