Het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : enquête in de 19 gemeenten

Het stand van zaken 2009 is beschikbaar!


De Mobiliteitscel van de VSGB heeft in opdracht van de raad van bestuur van de Vereniging een enquête uitgevoerd bij de 19 Brusselse gemeentebesturen. De bedoeling van deze enquête was om inzicht te krijgen in het parkeerbeleid van de gemeenten.

De enquête werd uitgevoerd in de vorm van een gesprek met alle verschillende actoren die actief zijn op het terrein. Bijgevolg werden er per gemeente verschillende diensten uitgenodigd op de gesprekken (stedenbouw, ontvanger, mobiliteitsambtenaar, technische diensten …). Daarenboven heeft elke gemeente haar goedkeuring gegeven voor het deel dat haar aanbelangt.

In het eerste deel van dit verslag geven we de resultaten van deze gesprekken weer. Een synoptische tabel vervolledigt dit gedeelte. Het verslag eindigt met enkele praktische overwegingen in verband met het gevoerde parkeerbeleid, zowel op gemeentelijk, gewestelijk als federaal niveau. Als bijlage vindt u tevens het gemeentelijk mobiliteitsplan van elke Brusselse gemeente.
 

Aangezien het parkeerbeleid geregeld wijzigingen ondergaat, vonden wij het nuttig de gegevens die wij in 2005 verzamelden, up te daten. Daarom hebben wij de gemeenten gevraagd naar de wijzigingen die zij sinds 2005 doorgevoerd hebben.

>> Stand van zaken in 2005 i.v.m. het parkeren en het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)

>> Stand van zaken in 2006 i.v.m. het parkeren en het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)

>> Stand van zaken in 2008 i.v.m. het parkeren en het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)
De in gele gemarkeerde tekst zijn de wijzigingen ten opzichte van de enquête van 2006.

>> Stand van zaken in 2009 i.v.m. het parkeren en het parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf)
De in gele gemarkeerde tekst zijn de wijzigingen ten opzichte van de enquête van 2008.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
03-08-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links