Maximumsnelheid in de schoolomgeving - ministerieel rondschrijven van 14.05.2002

Ministerieel rondschrijven van 14.05.2002 betreffende de toepassing van de maximumsnelheid van 30 km/u in de schoolomgeving


De wegbeheerders zijn verplicht om in een schoolomgeving een zone 30 in te voeren.

In deze omzendbrief wordt uiteengezet welke reglementaire middelen de wegbeheerders tot hun beschikking hebben. Zij kunnen immers een permanente zone 30 inrichten door het plaatsen van statische borden, ofwel kunnen zij een signalisatie plaatsen met veranderlijke informatie. In het laatste geval is de zone 30 schoolomgeving dan enkel van toepassing als de borden aangeschakeld zijn.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
14-05-2002
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links