De gemeentelijke parkeerkaart - koninklijk besluit van 09.01.2007

Koninklijk besluit van 09.01.2007 betreffende de invoering van de gemeentelijke parkeerkaart, tot wijziging van het KB van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


Dit koninklijk besluit wordt aangevuld door het verslag aan de koning en het MB van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

De nieuwe regelgeving verruimt het begrip “bewonerskaart” tot “parkeerkaart” waardoor de gemeentebesturen de kaart kunnen uitreiken aan eender welke doelgroep.

De gemeenteraad bepaalt:

  • de categorie van personen aan wie de gemeentelijke parkeerkaart kan uitgereikt worden
  • de voorwaarden van uitreiking
  • de afmeting van de kaart
  • het maximum aantal nummerplaten dat op de kaart vermeld kan worden
  • de geldigheidstermijn

De parkeerkaart voor autodelen kan enkel betrekking hebben op voertuigen die via bemiddeling van een vereniging voor autodelen aangewend worden voor autodelen of op voertuigen die door een vereniging voor autodelen aan meerdere van haar leden ter beschikking worden gesteld. Het zijn de gemeenten die de verenigingen voor autodelen moeten erkennen. De gemeenteraden moeten dus de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedures vastleggen.

De bewonerskaart kan enkel uitgereikt worden aan personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de gemeente, zone of straat vermeld op de bewonerskaart.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
24-01-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links