Verhoogde inrichtingen op de openbare weg - koninklijk besluit van 09.10.1998

De VSGB biedt een officieuze coördinatie van het KB van 09.10.1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.


Dit koninklijk besluit legt aan de wegbeheerders bepaalde criteria op in verband met de aanleg van verhoogde inrichtingen (plaats, vormvereisten enz.). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verkeersdrempels en de verkeersplateaus.

Dit koninklijk besluit wordt aangevuld door het ministerieel rondschrijven van 03.05.2002 betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/u en de rijbaankussens (BS 31.05.2002).

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
26-02-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links