Aanwijzing van de overtredingen per graad - koninklijk besluit van 30.09.2005

De VSGB biedt een officieuze coördinatie van het KB van 30.09.2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer


Dit koninklijk besluit deelt de overtredingen in 4 categorieën in:

1. Overtredingen van de eerste graad
Alle overtredingen die niet expliciet hieronder worden benoemd, zijn overtredingen van de eerste graad.

2. Overtredingen van de tweede graad
De overtredingen van de tweede graad zijn enerzijds de overtredingen die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en anderzijds de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap.

3. Overtredingen van de derde graad
De overtredingen van de derde graad zijn de overtredingen die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het negeren van een bevel van een bevoegd persoon.

4. Overtredingen van de vierde graad
De overtredingen van de vierde graad zijn de overtredingen die niet alleen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen maar die bovendien van die aard zijn dat ze bij een ongeval bijna onvermijdbaar leiden tot fysieke schade. Ook de overtredingen die bestaan uit het negeren van een stopbevel van een bevoegd persoon worden in deze categorie ondergebracht.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
07-05-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links