Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handelingen van het colloquium van 17.12.2001


Samen met het kabinet van de Staatssecretaris Robert Delathouwer heeft onze vereniging op 17 december 2001 een studiedag georganiseerd over de mogelijke structuren van parkeerbeheer in het Brussels Gewest.

Na de inleiding door de R. Delathouwer, Staatssecretaris belast met Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, begon de studiedag met de vaststelling dat de politiediensten zich weinig of niet met het parkeerbeleid zullen inlaten na de hervorming, en dat andere oplossingen nodig zijn.

Vervolgens werd een overzicht gegeven van de verschillende mogelijke vormen van parkeerbeheer, gaande van een gemeentedienst, over een bedrijf (regie), tot een intercommunale.

Na de koffiepauze werden enkele praktijkvoorbeelden besproken. Zo passeerden de gemeenten Etterbeek, Kortrijk, Lier en, als voorbeeld van een groter geheel, de "Communauté Urbaine" van Lille, de revue.

In de namiddag debatteerden de deelnemers van de eerste workshop over de bepalingen en uitvoering van het beleid, de organisatie en de middelen, terwijl de controle en beteugeling besproken werd in de tweede workshop. De parallelle workshops werden afgesloten met een verslag van de voorzitters, waaruit bleek dat twee structuren in aanmerkingen kunnen komen om aan de verzuchtingen van de gemeenten enerzijds en het Gewest anderzijds tegemoet te komen, namelijk de intercommunale en het gewestelijk bedrijf.

De dag werd afgesloten door Staatssecretaris Delathouwer, de Minister van Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp J. Chabert en de Minister-President F.-X. de Donnea.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
17-12-2001
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links