Het opmaken van een bewegwijzeringsplan

Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid van 14.09.2006


Ondanks de talrijke wegwijzers die langs onze wegen staan opgesteld, rijden veel automobilisten toch nog verkeerd. Vaak is het juist door de aanwezigheid van overtollige en niet reglementaire borden dat de weggebruiker in de war wordt gebracht.

Het opmaken van een bewegwijzeringsplan, en de uitvoering ervan, kan bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van een gemeentelijk mobiliteitsplan:

  • het weren van het doorgaand verkeer uit de woonwijken
  • veiligere reisroutes voor voetgangers en fietsers
  • het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen.

Bepaalde studies hebben er immers op gewezen dat het zoekverkeer tot 30 % kan oplopen!

Daarom werden in de protocolakkoorden voor de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan uitdrukkelijk voorzien dat een bewegwijzeringsplan moet worden opgesteld.

Vele Brusselse gemeenten staan op het punt om hun gemeentelijk mobiliteitsplan af te werken. Daarom dachten wij dat het nuttig zou zijn om het thema “bewegwijzering” op te nemen in het Forum Verkeersveiligheid-Mobiliteit dat op 14 september 2006 plaatsvond.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
14-09-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links