De link tussen het gemeentelijk mobiliteitsplan en de actieplannen van de politiezones

Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid van 16.11.2005


Sinds enkele jaren zijn de gemeentebesturen volop aan hun mobiliteitsplannen aan het werken. Van de gemeentelijke overheid wordt immers verwacht dat zij een beleidinstrument opstelt waarin zij de belangrijkste maatregelen vastlegt om de mobiliteits- en verkeersveiligheidsproblemen in te dijken. De mobiliteitsplannen openen tal van perspectieven in verband met de financiering, de taakverdeling enz. dankzij het afsluiten van mobiliteitsconvenanten met het gewest.

Ook de politiediensten zitten niet stil. Sinds de politiehervorming moeten de lokale politiezones een vierjaarlijks veiligheidsplan opstellen waarin verkeersveiligheid natuurlijk eveneens aan bod komt. Bovendien stellen de politiezones ook nog eens actieplannen op in het kader van het verkeersveiligheidsfonds.

Ogenschijnlijk staan deze twee planningsprocedures los van elkaar. Maar eigenlijk bestaat er wel degelijk een band tussen de twee. Op de plaatsen waar de gemeente bijvoorbeeld investeert in infrastructuur moet de politie niet meer investeren in controles, en andersom. Denken we bijvoorbeeld maar aan het snelheidsbeleid: door een zone 30 in te richten wordt capaciteit vrijgemaakt bij de politiediensten. Deze vrijgekomen capaciteit kan dan efficiënter en doeltreffender worden georganiseerd door zich te concentreren op de probleemgebieden waar veel ernstige verkeersslachtoffers vallen, en waar infrastructurele ingrepen moeilijk zijn zoals een gewestweg met 2 of meer rijstroken in elke rijrichting.

De bedoeling van de studiedag die de Vereniging op 16 november 2005 georganiseerd heeft, was dus niet alleen om de belangrijkste werktuigen die hierboven werden aangehaald te belichten, maar eveneens om het beleid dat in dat verband door enkele gemeenten van ons land wordt gevoerd, te illustreren met praktijkvoorbeelden.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
16-11-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links