De taken van de gemeente


We horen vaak zeggen dat de gemeente het machtsniveau is dat het dichtst bij de burger staat. Die uitspraak doet vermoeden dat de bestuurders heel wat bevoegdheden en zelfs een hele ruimte voor initiatief zouden hebben. Maar de taken van de gemeente zijn vastgelegd in wetten, decreten en ordonnanties en ook in het principe van het gemeentelijk belang waarin allerlei zaken ondergebracht kunnen worden.

De volgende bijdrage tracht niet een gedetailleerde opsomming te geven van alle verplichte taken van de gemeente, maar wil er in grote lijnen een schets van maken en daarbij de algemene principes en enkele belangrijke aspecten specifiek belichten.

De volgende punten komen in het artikel aan bod:

I. De verplichte taken

 • ordehandhaving
 • het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand
 • het bijhouden van de bevolkingsregisters
 • het beheer van de wegen
 • het lager onderwijs
 • de afgifte van stedenbouwkundige en milieuvergunningen
 • planning

II. De facultatieve taken
 • verkeer
 • huisvesting
 • goedkeuring van instrumenten voor planning en stedenbouw
 • socio-culturele activiteiten
 • brandveiligheid


« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
31-01-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links