Fietsdiefstallen: oprichting van een centraal fietsdepot

Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid van 13.06.2006


Tijdens de debatten van het Forum Mobiliteit-Verkeersveiligheid betreffende de problematiek van de fietsdiefstallen werd er gesuggereerd om een systeem op poten te zetten om verloren of gestolen fietsen te bergen.

Dit systeem zou het makkelijker moeten maken om te weten of een gestolen of een verloren fiets werd teruggevonden, en op welke plaats de fiets kan worden opgehaald. Het oprichten van een centraal depot werd zelfs naar voren geschoven.

De bedoeling van de vergadering van het Forum van 13 juni 2006 was om de mogelijkheden te onderzoeken om dit in de praktijk om te zetten.

De aanwezigen waren het er allen over eens dat het oprichten van een centraal depot klantvriendelijker is voor de fietsgebruikers. Waarschijnlijk zal een centrale bewaarplaats ook kostenbesparend zijn voor de gemeenten (infrastructuur- en personeelskosten).

Twee studies moeten echter nog uitgevoerd worden om de haalbaarheid van het project te becijferen:

  • Kostprijs, nodige oppervlakte en plaats van inplanting van het centrale depot
  • Welk soort van handelingen moeten de gemeenten uitvoeren om het bewaren van fietsen te kunnen uitbesteden aan een privé-partner

Zie ook een andere vergadering van het Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid over hetzelfde thema.

Verwante documenten
« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
13-06-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links