E-mail, internet en de werkplek : een moeilijke relatie?

Het recht op privé-leven op de werkvloer, het recht op controle, en de vraag over ontslag vervolg het gebruik of misbruik van de nieuwe technologieën


De geïnformatiseerde maatschappij biedt de werknemer een waaier aan surf- en mailmogelijkheden. Tegelijk biedt de techniek de werkgever de mogelijkheid om ongemerkt te gaan controleren. Langs de ene kant gelden de rechten van de werknemers, maar langs de andere kant heeft de werkgever een legitieme reden om controles uit te voeren. En daarbij denken we niet alleen aan de controle om te zien of de werknemer zich wel naar behoren kwijt van zijn taak, maar veeleer aan het belang van de bescherming van de hele informatica-infrastructuur. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, hackers, squatters, … kunnen nogal wat nare schade aanrichten.

En wat te denken van het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst? Wat als de bevoegde ambtenaar voor een langere periode afwezig is? Wie mag dan zijn mails lezen? Mogen ze wel worden gelezen?

Allemaal vragen waarop deze reeks van drie artikels een antwoord tracht te geven.

  1. In het eerste artikel onderzoeken we het recht op privé-leven op de werkvloer, met name op basis van artikel 8 van de Conventie voor bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, maar ook via het advies van de Commissie voor de bescherming van de private levenssfeer. We analyseren de draagwijdte van het begrip privé-leven op de werkvloer en de manier waarop de werkgever elektronische controle kan doen.

  2. In het tweede deel wordt het verband tussen het recht op controle en dat op privé-leven geanalyseerd in het licht van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens, artikel 314bis, § 1 van het Strafwetboek, CAO nr. 81 en artikel 124 van de wet betreffende de elektronische communicatie. We gaan tevens in op de toestemming die de werkgever kan geven om controle uit te voeren en op het feit dat de werkgever kan inroepen dat het om een noodzaak gaat.

  3. In het laatste deel richten we de spots op twee andere aspecten van het gebruik van nieuwe technologieën op de werkplek. De eerste vraag vloeit voort uit de controle: in welke mate kan het gebruik of misbruik van de nieuwe technologieën een grond voor ontslag vormen? Vervolgens kijken we hoe het staat met de aansprakelijkheid van de betrokken partijen.


« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
26-05-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links