Alcohol op het werk: bloedproef om dronkenschap of alcoholintoxicatie aan te tonen?


De werkgever kampt met twee problemen als het op alcoholgebruik aankomt:

  • dronkenschap : zichtbaar gedrag, bewijsbaar met rechtsmiddelen
  • alcoholintoxicatie : welbepaald alcoholpercentage in het bloed, bewijsbaar met behulp van een bloedproef
Maar de werkgever mag geen bloedafname eisen van de werknemer. En bij een bloedafname moet nog bepaald worden wie die zal verrichten. Noch de arbeidsgeneesheer, noch de controlearts, noch een klassieke arts bieden een afdoende oplossing. Een geïntoxiceerde werknemer sanctioneren blijkt dus bijzonder moeilijk. De werkgever moet zich dan baseren op andere feiten die samenhangen met deze verslaving.

We stippen tevens aan dat de wet alcohol op het werk niet expliciet verbiedt. Maar artikel 99 van het A.R.A.B. verbiedt de werkgever om alcoholische dranken met meer dan 6 % volume alcohol in het arbeidsmilieu binnen te brengen. De werkgever is echter niet strafbaar overeenkomstig dit artikel als hij niet controleert of zijn werknemers sterke drank binnenbrengen.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
27-10-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links