De gemeente voor de rechter : wie doet wat?


Volgens artikel 123, 8°, van de NGW is het college van burgemeester en schepenen belast met “het voeren
van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is”.

  • Wanneer we dan artikel 270 bekijken, duiken plots de moeilijkheden omtrent de toepassing van dit eenvoudige regeltje op. Wat is precies een rechtsgeding?
  • Gaat het om de administratieve beroepen?
  • Welke zijn de rechten van het schepencollege?
  • Wanneer is de machtiging van de gemeenteraad vereist? En moet die er vooraf zijn? Is ze nodig om beroep aan te tekenen tegen of een vordering tot staking inzake milieubescherming in te stellen?
Zoveel vragen en zo weinig heldere of toereikende antwoorden. Een opheldering.

« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE
Laatste update
30-04-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links