Het sociaal statuut van de mandataris


Dit artikel gaat in op het geldelijk statuut van de lokale mandatarissen. Wij belichten de verschillende posities, zowel van de burgemeester en de schepenen als de raadsleden. Wij schenken ook bijzondere aandacht aan de situatie van de niet beschermde uitvoerende mandataris, die gewijzigd werd vlak voor de verschijning van het artikel in de Nieuwsbrief van juni 2001.

Het artikel behandelt de volgende aspecten:

  • voor de burgemeester en de schepenen: de bezoldiging (met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarspremie), het sociaal statuut (ziekte, werkloosheid en kinderbijslag)
  • de omschrijving van de niet beschermde lokale uitvoerende mandataris
  • de gemeenteraadsleden
  • de samenloop van inkomsten
  • het fiscaal statuut van de bezoldiging van de burgemeester en de schepenen
  • het fiscaal en sociaal statuut van het presentiegeld
  • de vergoedingen.

Wij stippen aan dat dit artikel verschenen is in nr. 4 van het tijdschrift Nieuwsbrief-Brussel, in juni 2001. Het blijft echter grotendeels actueel, wat ook de reden is van deze herpublicatie in november 2006.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
30-11-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links