Schoolvervoersplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Katern van de Mobiliteitsgids nr. 7


Mobiel Brussel zet zijn algemeen impulsbeleid voort dat het enkele jaren geleden aangevat had om de mobiliteit te verbeteren, met de opstelling van schoolvervoersplannen in het Brussels Gewest.

Met de medewerking van de verenigingen Green Belgium en Coren, de VSGB, het BIVV en de MIVB werd er een methodologie uitgewerkt om de scholen te helpen bij de uitstippeling van strategieën voor een rationeler gebruik van de auto, door andere vervoerswijzen te promoten, omdat de scholen ook bijdragen tot de verkeersdrukte en de files verergeren, voornamelijk tijdens de ochtendspits. Vertragingen, stress, ongevallen, milieuvervuiling, … tasten de levenskwaliteit aan (lawaai, luchtvervuiling, …) en hebben tevens een weerslag op de openbare ruimte. Schoolvervoersplannen zijn dus aangewezen om oplossingen voor deze problemen te bieden.

De tijd was gekomen om een balans op te maken en lessen te trekken uit het initiatief. Dat gebeurt in deze Katern. De verschillende hoofdstukken maken een balans op van een werkjaar met de scholen, schetsen de methodologie, inventariseren goede praktijkvoorbeelden en geven getuigenissen van scholen weer en ervaringen van verenigingen die actief zijn op het terrein. Tot slot is er ook een hoofdstuk gewijd aan de andere actoren die eveneens actief zijn in het Brussels Gewest in dit domein.

« Terug

Auteur(s)

Barbara DECUPERE, Christine HEINE, Sofie WALSCHAP
Laatste update
17-03-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links