De hoorplicht en handelingen van algemene bestuurlijke politie


Het "audi alteram partem" beginsel of de “hoorplicht” is een beginsel van behoorlijk bestuur.

Dit moet toegepast worden bij het uitvoeren van bestuurlijke handelingen en is het voorwerp van een belangrijke discussie inzake algemene bestuurlijke politie.

Deze laatste neemt maatregelen met individuele draagwijdte die de administratieve situatie van de betrokkene ernstig kunnen aantasten.

Het beginsel is volgens ons niet van toepassing op reglementaire handelingen van gemeentebesturen, ondanks de onduidelijke bewoordingen van het arrest van de Raad van State van 16 mei 2007.

« Terug

Auteur(s)

Benoît MARCQ
Laatste update
21-04-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links