Duurzame ontwikkeling in de praktijk : verwezenlijkingen en lessen uit de projectoproep Lokaal Agenda 21 2005

In 2005 konden de gemeenten een gewestelijke subsidie krijgen voor projecten rond drie thema's: duurzame aankopen, ecologisch bouwen, en propere voertuigen.
De jury heeft toen innoverende projecten uit 5 verschillende gemeenten goedgekeurd.
In totaal werden 9 dossiers goedgekeurd, uit de gemeenten Anderlecht, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Watermaal-Bosvoorde, voor een totaal budget van nagenoeg 400 000 €.


Onze workshop was voor de promotoren van de projecten een goede gelegenheid om een balans op te maken en lessen te trekken uit hun ervaringen.

In een tweede fase werd er met de deelnemers groepswerk verricht om tips uit te wisselen.

Voorstelling van de projecten van de gewestelijke oproep 2005 voor gemeentelijke acties voor duurzame ontwikkeling

De verschillende promotoren van projecten hebben een korte presentatie gegeven op basis van een vragenlijst die ze kregen

Het canvas

    1. het project in het kort (2 slides max)
Bondige voorstelling van het project (elementen en sleutelwoorden)
Schets het kader en de stand van zaken van het project

    2. Veranderingen : weerstand en beheer (2 slides max)
Hoe hebt u gereageerd op de veranderingen of eventuele problemen in het kader van het project?
Heeft het project weerstand tegen verandering uitgelokt ? Welke lessen kunnen uit de verandering getrokken worden ?

    3. De baby’s van het project (2 slides max)
Heeft het project gevolgen? Andere projecten ?
Heeft het de mentaliteit of de interne werking doen evolueren ?


De presentaties

    1. Schone voertuigen

  • Schone voertuigen en vorming van gemeentepersoneel - Michèle Mulders, gemeente Schaarbeek
  • Duurzame werkverplaatsingen - Alain Gosset & Marie-Hélène Steurs, gemeente Anderlecht
    2. Duurzame aankopen
  • Een eco-dynamisch label voor het gemeentehuis - Yasmine Hommani, gemeente Sint-Jans-Molenbeek
  • Aanwerving van een informaticus - Ghislaine De Graeve, gemeente Watermaal-Bosvoorde
    3. Ecologisch bouwen
  • Plaatsing van een regenwatertank in de dienst Vervoer en Netheid - Catherine Herman & Marie-Hélène Steurs, gemeente Anderlecht
  • Aanleg van een groendak en sensibilisering/informatie aan de inwoners - Benjamin Tillière, gemeente Watermaal-Bosvoorde

Werk in subgroepen en in plenaire zitting

Groepswerk rond 3 thema’s. Iedere deelnemer kon aan iedere subgroep deelnemen. Iedere sessie duurde 20 minuten. Na hebben de animatoren van iedere subgroep de voornaamste denkpistes en elementen uit de uitwisselingen geschetst.

1. Angst voor veranderingen - Animator : Philippe Mertens, VSGB
Er werd aan de deelnemers gevraagd de voornaamste problemen aan te stippen waarmee zij geconfronteerd werden bij hun projecten. In een tweede fase werd hun gevraagd de oplossingen te beschrijven die uitgewerkt werden of nog mogelijke oplossingen voor te stellen.

2. De baby’s van het project - Animator : Philippe Delvaux, VSGB
Het doel van de workshop was de deelnemers bewust te maken van de projecties van een duurzame verwezenlijking. Gemakshalve hebben wij de ideeën die de deelnemers naar voren brachten, gestructureerd op de as van degene die het vaderschap van deze “baby’s“ op zich nemen: de effecten van een project zijn voelbaar op politiek niveau, administratief en tot slot bij de bevolking.

3. Als we van meet af aan konden herbeginnen - Animator: Sandrino Holvoet, Stichting van de Toekomstige Generaties
Het doel was creatief te werk te gaan op basis van projecten die in de voormiddag voorgesteld werden, volgens dimensies die weinig geëxploiteerd waren. De vraag was: “Als we konden herbeginnen, wat zouden we dan uitvergroten?”« Terug

Auteur(s)

Philippe MERTENS
Laatste update
28-04-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links