Laatste wilsbeschikking en keuze van godsdienstige of levensbeschouwelijke uitvaartplechtigheid

De Brusselse wetgever houdt voortaan beter rekening met de wensen van de overledenen


Het Brusselse Parlement heeft zopas zijn persoonlijke toets gegeven aan de lijkbezorging door in de mogelijkheid te voorzien de keuze van de uitvaartplechtigheid in de laatste wilsbeschikking op te nemen. Wij analyseren de ordonnantie van 29.11.2007 die de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid vastlegt die in de laatste wilsbeschikking opgenomen kunnen worden (Inforum 224921).

De ordonnantie van 29.11.2007 geeft niet alleen de mogelijkheid om in de laatste wilsbeschikking zijn voorkeur vast te leggen met betrekking tot de manieren van lijkbezorging (begrafenis, crematie, asverstrooiing) zoals de voornoemde wet van 20 juli 2001 bepaalt, maar ook het ritueel rond de viering van de uitvaart.

Wij stippen wel aan dat de wet van 20.07.1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Inforum 22821) van toepassing blijft voor alles was niet uitdrukkelijk in een gewestelijke ordonnantie vastgelegd wordt.

« Terug

Auteur(s)

Benoît MARCQ
Laatste update
20-05-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links