Bezwaar tegen gemeentebelastingen


Lokale belastingen maken het voorwerp uit van ontelbare geschillen. Als een burger de rechtmatigheid wil betwisten van een belastingaanslag die op zijn naam opgesteld is, moet hij in de eerste plaats zijn grieven voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente die de betaling eist. Het college handelt dan als bestuursoverheid.

De wettelijke basis van het bezwaar ligt in:

  • de wet van 24.12.1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
  • het KB van 12.04.1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting
  • het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB)
  • in bepaalde beschikkingen van het Gerechtelijk Wetboek
Door de uitgebreide wetgeving is het niet altijd gemakkelijk voor de terreinwerker om een bezwaar tegen een belasting af te handelen.

Wij trachten de regels te synthetiseren, zowel voor de indiener van een bezwaar als voor de administratieve overheid. We gaan tevens in op de regels die de wijze en de ontvankelijkheid bepalen van de indiening van een rechtsgeding tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

« Terug

Auteur(s)

Maxime BANSE
Laatste update
22-09-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links