Normen i.v.m. leegstaande gebouwen

Overzicht van de wettelijke en reglementaire beschikkingen met betrekking tot leegstaande gebouwen voor het Brussels Gewest.


Begin maart 2005 vroeg een gemeente ons de lijst van de wettelijke en reglementaire beschikkingen met betrekking tot leegstaande gebouwen voor het Brussels Gewest. Daarom hebben wij een lijst opgesteld (update 11/2010) die een overzicht biedt van de instrumenten waarover de overheden beschikken om de strijd tegen deze kwaal aan te binden. Iedere basisbeschikking wordt weergegeven of samengevat, alsook de uitvoeringsbesluiten, de omzendbrieven en de rechtspraak terzake.

Zo komen de volgende teksten aan bod:

 1. Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet : politiebevoegdheid
 2. Artikel 134bis van de Nieuwe Gemeentewet : opeisingsrecht van de gemeenten
 3. Besluit van de Brusselse Regering van 19.07.1990 : aankoop van verlaten gebouwen door de gemeenten
 4. Besluit van de Brusselse Regering van 12.02.1998 : gewestelijke toelage voor vernieuwing of sloop van onroerende goederen
 5. Artikel 26, leden 1 en 2, van de wet van 05.08.1992 op het politieambt : recht om leegstaande gebouwen te betreden
 6. Artikel 74 van de programmawet van 02.01.2001 : ministeriële opeising ten gunste van kandidaat-vluchtelingen
 7. De gemeentelijke ontwikkelingsplannen
 8. De Brusselse Huisvestingscode : openbaar beheersrecht / hulp bij de aankoop van verlaten gebouwen
 9. Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening : inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten
 10. Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening : voorkooprecht
 11. De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening : verbod op reclame
 12. Artikel 170 van de Grondwet : belastingreglementen
 13. Ordonnantie van 13.04.1995 : onroerende voorheffing


« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE, Olivier EVRARD
Laatste update
29-11-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links